28
Th10
Cần gì để bắt đầu học ACCA?

Để bắt đầu học ACCA, bạn cần chuẩn bị một số yếu tố cần thiết sau đây:  Chúng mình sẽ chia ra làm hai cách: Cách 1: những gì cần chuẩn bị theo cách học “mới”  Để giảm thiểu, tiết kiệm thời gian cho việc học ACCA, nhóm chúng mình đã xây dựng chương trình […]

28
Th10
Tiếng Anh để học ACCA?

Tiếng Anh bao nhiêu để học ACCA, tiếng Anh cần như thế nào thì mới bắt đầu học được ACCA. Chúng mình xin trả lời qua bài viết này bạn nha 1. Cần tiếng Anh như nào để bắt đầu học ACCA  ACCA không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh đầu vào. Tuy nhiên, để […]

28
Th10
Học ACCA mất bao lâu?

Học ACCA là một quá trình đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán, tài chính và quản lý tài chính. Một câu hỏi phổ biến của những người quan tâm đến ACCA là: “Học ACCA mất bao lâu?” Thời gian cần thiết để hoàn thành chương trình ACCA phụ thuộc vào nhiều yếu […]