19
Th3
Về học tập

Mục đích của việc học ACCA là gì? hay mục đích của việc học nói chung là gì? Trong quá trình đi học cảm tình Đảng, nghiên cứu những lý luận và tư tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng mình xin được trích lại những dòng tuy nghe thì đã “cũ kỹ” nhưng lại vô cùng “hiện thực” đối với thời đại hiện nay.

28
Th10
Cần gì để bắt đầu học ACCA?

Để bắt đầu học ACCA, bạn cần chuẩn bị một số yếu tố cần thiết sau đây:  Chúng mình sẽ chia ra làm hai cách: Cách 1: những gì cần chuẩn bị theo cách học “mới”  Để giảm thiểu, tiết kiệm thời gian cho việc học ACCA, nhóm chúng mình đã xây dựng chương trình […]

28
Th10
Tiếng Anh để học ACCA?

Tiếng Anh bao nhiêu để học ACCA, tiếng Anh cần như thế nào thì mới bắt đầu học được ACCA. Chúng mình xin trả lời qua bài viết này bạn nha 1. Cần tiếng Anh như nào để bắt đầu học ACCA  ACCA không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh đầu vào. Tuy nhiên, để […]